Регистрация в “Подкрепи ме”

Ако сте родител на дете със специални потребности или професионалист, който желае да се регистрира в “Подкрепи ме”, трябва да влезете с Вашия еdu.mon.bg профил.

Вход с edu.mon.bg

Не знаете кой е Вашият еdu.mon.bg профил?

Аз съм родител

Всички деца в България, включени в системата на образованието, притежават свой профил, който им дава достъп до онлайн образователни ресурси.


За да получите информация за профила на Вашето дете е необходимо да се свържете с детската градина/училището, където учи Вашето дете. Директорът и/или неговият учител в групата/класен ръководител съхраняват информация за тези профили.

Аз съм професионалист

В България всеки педагогически специалист притежава профил в системата на Министерство на образованието и науката. За да получите информация за достъп до Вашия профил, можете да се свържете с:

  • Директора на образователната институция, в която работите

  • С нашия админ на podkrepimeadmin@mon.bg