За “Подкрепи ме”

КОВИД-19 промени начина, по който живеем, работим и учим. Новата реалност ни накара да променим и начина, по който предоставяме подкрепа и знания на децата. Педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности, ясно идентифицираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за самите професионалисти и родители. За да отговори на тази нужда, УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град, инициирахме създаването на подходящи и достъпни ресурси, обединени на онлайн интерактивна платформа „Подкрепи ме“.


“Подкрепи ме“ предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела - образователни и терапевтични ресурси, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни.


Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, може да подаде заявка за Програма за развитие, която допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие е съобразена с индивидуалните нужди на детето и включва пакет от ресурси от платформата - подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете.


Платформата дава възможност на специалисти, учители и родители, да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование, като се запознаят с безплатни уебинари и други обучителни и методически ресурси в секция Обучение.


За да се информирате за предстоящи събития по тези теми, можете да следите информацията в секция Събития.


Платформата цели и по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие.


В секция Вдъхнови се! Ще откриете видеа, изпълнени с много сила, мотивация, талант и потенциал на младежи с увреждания, родители и други обикновени хора, които обаче са шампиони на позитивната промяна! Това са истории на успеха в сферата на образованието, пазара на труда, социализацията. Вашата история може да е една от тях!