Подкрепи ме


Oбразователна платформа в подкрепа на децата със специални образователни потребности, техните учители и родители.

Регистрация в “Подкрепи ме”

Не сте сигурни откъде да започнете? Нека помогнем.

Ресурси

Вдъхнови се!

Платформата е създадена от

Лого УНИЦЕФ - за всяко дете.Лого Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - цветни ръце, описващи слънце около кръг с името на РЦПППО.